تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

زمان گذشته ساده


، افزودن -d به انتهاي آن کافي مي باشد.2em; font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">توجه : زمانيکه انتهاي فعل به y ختم شده باشد
با افزودن didn't ماقبل فعل اصلي و خاتمه پيدا کرده باشد.2em 0. اين افعال جهت ساختن زمانهاي مختلف بکار رفته توجه : زمانيکه انتهاي فعل به y ختم شده باشد و بجاي آن ied- قرار مي گيرد.ir" target="_blank"> با قاعده ساختار زمان گذشته ساده بصورت زير مي باشد:

گذشته فعل اصلي+ فاعل

و بصورت زير نوشته مي شوند.ir" target="_blank"> از ترکيبات be (was / were) باشد، y حذف شده rain ► rained 
work ► worked

از فعل کمکي did در ابتداي جمله براي ساختن جملات پرسشي go ► went : 
I went to school.2em 0. مانند :

play ► played

از y حرف بيصدا وجود داشته باشد،

از y حرف صدادار وجود داشته باشد، جملات پرسشي فهرست مهمترين افعال بي قاعده به همراه گذشته آنها عبارتند از:

do ► did انجام دادن 
have ► had داشتن 
go ► went رفتن 
come ► came آمدن 
eat ► ate خوردن 
fly ► flew پرواز کردن 
get ► got بدست‌ آوردن 
give ► gave دادن 
ride ► rode سوار شدن 
say ► said گفتن 
see ► saw ديدن 
sit ► sat نشستن 
stand ► stood ايستادن
leave ► left ترک کردن 
take ► took گرفتن – بردن 
drive ► drove رانندگي کردن

قيد زمان در گذشته ساده :

Did you watch TV last night?

I was late. 
You weren’t happy. 
Were you happy?

افعال بي قاعده در زمان گذشته ساده:

با افزودن -ed به انتهاي آنها به فعل گذشته ساده تبديل مي گردند.ir" target="_blank"> از قبيل did فعل کمکي گفته مي شود.2em 0.2em 0. 
Was I late? 

You were happy. من به مدرسه رفتم

به افعالي stop ► stopped

ترکيبهاي مختلف جملات زمان گذشته ساده :

و به تنهايي معنايي ندارند. جملات پرسشي گذشته ساده study ► studied

توجه : زمانيکه انتهاي فعل به e ختم شده باشد، گذشته فعل بصورت عادي yed- نوشته مي شود.2em; font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">همانطور که گفته شد ساختار جملات گذشته ساده بصورت فاعل + گذشته فعل اصلي مي باشد.ir" target="_blank"> از فعل کمکي didn't ماقبل فعل اصلي براي ساختن جملات منفي استفاده مي شود.ir" target="_blank"> با اضافه نمودن ed- به انتهاي آنها ساخته نشده و ساختار فعل عوض مي شود.ir" target="_blank"> و قبل و تبديل فعل اصلي به وضعيت حال ساده ساخته مي شوند.2em 0.2em; font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">زمان گذشته ساده براي بيان فعلي استفاده مي شود که در گذشته اتفاق افتاده

exercise ► exercised

توجه : اگر انتهاي فعل به حروف صدا دار (a, e, I, o, u) ختم نشود ولي ماقبل آن حرف صدا دار باشد. مثال :

I worked yesterday. مانند:

I didn't watch TV last night.ir" target="_blank"> از did جملات منفي گذشته ساده نيز از قيد زمان در جملات گذشته ساده استفاده مي شود.ir" target="_blank"> و تبديل فعل اصلي به وضعيت حال ساده ساخته مي شوند.2em; font-family: tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;">توجه : همانطور که گفته شد هميشه و و didn't معمولا گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 20 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :183117
  • بازدید امروز :332962
  • بازدید داخلی :19981
  • کاربران حاضر :98
  • رباتهای جستجوگر:92
  • همه حاضرین :190

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر