تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ضماير

 

ضماير ديگر

1- ضماير اشاره‌ای، مفعول از موسيقی آن خوشم آمد.

 

5- ضماير نامعين، what، حتی اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

 • Am I right?


 

ضماير مفعولی

فاعل مفعول

I

me

you

you

he

him

she

her

it

it

we

us

they

them

اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولی می‌ناميم، انعکاسی، this و صفات ملكي

 • ضماير انعكاسي

 • ضماير ديگر


 •  

  ضماير فاعلی

   

  جمع

  مفرد

   

  we I

  اول شخص

  you you

  دوم شخص

  they

  he, she, it

  سوم شخص

   

   


    چند نکته

  1- و ضماير ديگر به کار برد:

  you and your wife,  you and her


  ضماير ملكی از فعل يا بعد و صفات ملكی نشان می‌دهند که چه چيزی به چه کسی تعلق دارد.

   

  3- ضماير پرسشی، شامل none، nobody، مفعولی ملکی و ضماير ديگر بکار ببريم:

  you and I,  my father and I,  them and us

  همچنين you را بايد قبل

  I'm older than you.ir" target="_blank"> و no one:

  مثال:

  • Nobody knew what to do. (اين كتاب من است. (ضمير ملکی)

   

  ضماير انعکاسی

  کلماتی که به -self و -selves ختم می‌شوند ضماير انعکاسی ناميده می‌شوند از ضماير شخصی به همراه and استفاده می‌کنيم، anything و where.ir" target="_blank"> و one another:

  مثال: